บริษัท ไทยโนตารี่ พับลิค จำกัดและในเครือ
บริษัท ไทยโนตารี่พับลิค จำกัด ตั้งอยู่ใจกลางมหานครแห่งธุรกิจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2543  โดยสองนักกฎหมายระดับมหาบัณฑิตและทนายความที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญและมีทักษะ นายอภิชิต เจนพิทักษ์สมบัติ และนายเสถียรภาพ นาหลวง ได้รวบรวมทีมงานนักกฎหมายและทนายความ ให้บริการปรึกษากฎหมายและดำเนินคดี หลากหลายในกฎหมายสาขาต่างๆ รวมทั้งให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น จดทะเบียน ขอใบอนุญาต และรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) ให้บริการครอบคลุมธุรกิจทั้งธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ห้างร้านและบุคคลทั่วไป     
 
บริษัท ไทยโนตารี่ แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ที่ให้บริการด้านการจัดทำบัญชีภาษีอากร วางระบบบัญชี รวมทั้งการวางแผนภาษี  ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพมีประสบการณ์เชี่ยวชาญทั้งทางด้านการบัญชีและภาษีอากร พร้อมที่จะให้บริการและช่วยให้ธุรกิจของท่านบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ