บริษัท ไทยโนตารี่ พับลิค จำกัด
 
บริษัท ไทยโนตารี่พับลิค จำกัด ตั้งอยู่ใจกลางมหานครแห่งธุรกิจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2543  โดยสองนักกฎหมายที่ทรงคุณวุฒิและทนายความที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ  เพื่อให้บริการปรึกษากฎหมาย รับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) และดำเนินคดี ร่วมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีและธุรกิจ เพื่อให้บริการจัดทำบัญชี ภาษีอากร วางระบบบัญชี และบริการเกี่ยวกับธุรกิจอื่นๆ  เช่น จดทะเบียน ขอใบอนุญาต ให้บริการหลากหลายธุรกิจทั้งธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กิจการร่วมค้า บริษัท ห้างร้านและบุคคลทั่วไป