บริการโนตารี่พับลิค
บริษัท  ไทยโนตารี่พับลิค จำกัด ให้บริการรับรองเอกสารครอบคลุมทั้งเอกสารส่วนบุคคลและเอกสารทางธุรกิจ   เพื่อให้ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องก่อนที่จะสามารถนำไปใช้ในต่างประเทศ  รวมทั้งการนำเอกสารเหล่านั้นไปแปลโดยนักแปลเอกสาร

  • การรับรองสำเนาเอกสาร
  • การรับรองลายมือชื่อ
  • การให้คำสาบานและบันทึกคำให้การ (Oaths and affidavits)
  • การยืนยันความจริง (Attestation of facts)
  • การแย้ง (Protesting of bills)
  • ข้อตกลงการหย่า