บริการบัญชีภาษีอากร

บริการทำบัญชี
ให้บริการรับทำบัญชี ภาษีอากร รับวางระบบบัญชี รับตรวจสอบบัญชี   ไทยโนตารี่ให้บริการหลากหลายตั้งแต่ระดับบุคคล, ธุรกิจขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางทั่วไป  ไม่จำเป็นต้องจ้างผู้จัดการบัญชีหรือ CFO  ไทยโนตารี่สามารถให้บริการเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการบัญชีและวางระบบบัญชีให้แก่กิจการ รวมถึงให้คำปรึกษาปัญหาระบบการจัดการเสมือนว่ามีคู่หูทางด้านการบัญชีและการเงินที่แข็งแกร่งอยู่เคียงข้าง  โดยที่เจ้าของกิจการจะได้รับประโยชน์จากการนำข้อมูลการบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจ  และการวางระบบบัญชีจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เป็นการสร้างระบบการควบคุมที่ดีและสร้างความมั่นใจแก่เจ้าของกิจการ  รวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกประเมินภาษีจากสรรพากร 
บริการด้านบัญชีมีดังนี้

  • บริการทำบัญชีรายวัน แยกประเภทและงบการเงิน
  • บริการคำนวณเงินเดือน ค่าจ้างและระบบการจ่ายเงินเดือน
  • จัดทำรายงานภาษีขายและภาษีซื้อ
  • จัดเตรียมการขอคืนเงินภาษี
  • จัดทำแบบนำส่งประกันสังคม
  • บริการวางระบบบัญชี

วางแผนภาษี
การวางแผนภาษีอากรควบคู่กับการวางระบบบัญชีและการจัดทำบัญชีที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นให้แก่กิจการ  นักกฎหมายและนักบัญชีของเราร่วมมือกันเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษี และสิทธิประโยชน์ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การใช้สิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อน รวมทั้งหลักเกณฑ์การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ